این چند روز تورج السلطنه، پطر ثانی معاودت به عمارت کرده مجال فرمایش نداشتیم...تورج السلطنه در علاج امراض روحی صاحب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
امروز باید می رفتیم به عمارت ملک الاطبا سهیل السلطنه...صبح از خواب برخاسته رخت پوشیده، دماغی داشتیم الحمدلله...رفتیم تا زعفرانیه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 27 بازدید
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
6 پست